Suspensió de les activitats

A l'estiu RECERCA'T

Degut a les mesures de lluita contra la covid-19 dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ens veiem obligats, a contracor, a suspendre les 5 conferències restants del cicle “A l’estiu, recerca’t”, així com el sopar de lliurament dels premis Josep Egozcue i Sebastià Bosom del dia 5 de setembre.

Entenem que es tracta d’una causa de força major i volem contribuir a la reducció de l’activitat social demanada pel President de la Generalitat de Catalunya per tal de lluitar contra la pandèmia.

Pel que fa a les activitats realitzades, hem detectat a una lleugera reducció de la presència de públic a les nostres conferències. Si l’any passat la mitjana per conferència era d’unes 40-45 persones, enguany ha estat d’unes 35 persones, cosa explicable donades les circumstàncies actuals.

Esperem poder recuperar alguna de les conferències que ara hem de suspendre més endavant, quan la situació sanitària millori.