Per tal de complir l’article 21 de la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials mitjançant correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades pels destinataris, i de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya garanteix com a objectiu bàsic la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.

 

Titularitat dels arxius

L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, amb domicili a la Ronda Joan Maragall, número 24, 17520, Puigcerdà, amb CIF G-55039481, és l’entitat titular dels arxius als que s’incorporen les dades de caràcter personal, obtinguts per mitjà de la prestació dels seus serveis i activitats. Aquests arxius es troben degudament inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de dades, tal i com exigeix la normativa en aquesta matèria.

 

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels arxius són tractades i actualitzades, pera a que siguin pertinentment adequats i estrictament necessaris per a la finalitat amb la que són recollits.

L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Finalitat de les dades

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal tenen com a finalitat la gestió de l’entitat i dels seus diferents departaments i l’enviament d’informació publicitària promocional, relativa a futures iniciatives de caràcter científic i cultural. No seran utilitzats per a finalitats diferents d’aquelles per a les que han estat recollits.

 

Informació i consentiment de l’afectat

Es procedeix a informar de la finalitat de les dades personals, com ja s’ha expressat en l’apartat anterior, i sol·licitar el consentiment exprés del titular en els respectius formularis de recollida de les mateixes.

 

Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la Secretaria de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya per correu electrònic a l’adreça grup@recercacerdanya.org.

 

Cessió de dades

Les dades recollides a través d’aquesta pàgina seran d’ús exclusiu per part de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya i de les diferents comissions que la conformen per a l’enviament d’informació publicitària i promocional relativa al funcionament ordinari de l’entitat i de les activitats que organitza. No es cediran dades a tercers en cap cas.

 

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999 de mesures de seguretat dels arxius automatitzats que continguin dades de caràcter personal i la Llei 324/2001 de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic.

Per a qualsevol consulta, dirigiu-vos a: grup@recercacerdanya.org