En l’assemblea general ordinària del 19 de novembre de 2016 es renovà la Junta Directiva, per un període de quatre anys, amb els següents membres escollits:

President: Enric Quílez i Castro
Vicepresident primer: Jordi Forcada i Nicolau
Vicepresident segon: Alfred Pérez-Bastardas
Secretari: Francesc Esteban i Barbero
Sots-secretària: Anna Montané i Mill
Tresorer: Alfons Mills i Munt
Sots-tresorer: Gael Piguillem i Boladeras
Vocal: Gerard Cunill i Costa
Vocal: Jordi Palomino i Abril
Vocal: Manel Figuera i Abadal