La Junta Directiva del GRC està formada per les següents persones:

President: Enric Quílez i Castro
Vicepresident primer: Jordi Forcada i Nicolau
Vicepresident segon: Alfred Pérez-Bastardas
Secretari: Francesc Esteban i Barbero
Sots-secretària: Anna Montané i Mill
Tresorer: Alfons Mills i Munt
Sots-tresorer: Gael Piguillem i Boladeras
Vocal: Gerard Cunill i Costa
Vocal: Manel Figuera i Abadal
Vocal: Laia Martín i Hernàndez
Vocal: Joan Peitx i Junyent
Vocal: Josep Maria Prat i Forga