SOM

El Grup de Recerca de Cerdanya és una associació sense ànim de lucre els objectius de la qual són (segons l’article 2 dels estatuts de l’entitat): la promoció i la difusió d’activitats culturals i científiques, la investigació, recerca i divulgació científiques, la publicació de materials relacionats amb la cultura i la ciència; i la promoció i difusió d’activitats relacionades amb el patrimoni cultural, especialment a la comarca natural de la Cerdanya, sense perjudici que es puguin realitzar altres activitats de caire cultural o científic fora de la comarca natural de la Cerdanya.

VOLEM SER

El Grup de Recerca de Cerdanya vol esdevenir:

 • Un referent en l’àmbit de la recerca i divulgació científica al Pirineu
 • Un espai per crear consciència social sobre la importància de la identitat pirinenca i els projectes de recerca científica i cultural que s’hi porten a terme
 • Un lloc on es generen idees sobre ciència i cultura
 • Una eina útil de difusió de la realitat ceretana
 • Una eina útil de promoció turística de la Cerdanya
 • Un projecte compromès amb el territori

VALORS

El Grup de Recerca de Cerdanya és una entitat:

 • Multidireccional, que combina les activitats internes amb activitats didàctiques i de formació a diferents nivells.
 • Flexible, que s’obre al públic en general, però que s’adapta a segments de població (escolar, familiar…) i a col·lectius professionals específics (científics, agents socials, agents culturals, altres entitats, productors i directors de cinema…) en funció dels seus interessos.
 • Amb projecció, que genera serveis i activitats que tenen ressò dins i fora de la comarca.
 • Amb vocació social, que prima les activitats formatives, didàctiques, orientades principalment al públic jove, incentivant el coneixement i la responsabilitat.
 • Experta, que compta amb un equip científic i tècnic amb experiència i trajectòries professionals de qualitat.
 • Integral, que ofereix un discurs sobre la recerca científica i la cultura ceretanes homogeni i consistent, que contempla tots els aspectes socials, econòmics i culturals que hi intervenen.
 • Pluridisciplinar, que està formada per experts en diverses matèries relacionades amb la ciència, la cultura i la divulgació d’ambdues.
 • Transparent, que mostra tota activitat que genera d’una manera oberta i sense restriccions.
 • Acollidora, que està a l’abast de tothom i que presta un servei i un tracte atents i afables en un entorn confortable.