La revista científica Ker, que edita en format electrònic el Grup de Recerca de Cerdanya, està regida pel següent Consell Científic:

 • Enric Quílez: President coordinador
 • Sara Aliaga: Arqueologia i Prehistòria
 • Pere Aymerich: Botànica
 • Josep Ballarà: Micologia
 • Jordi Dalmau: Ornitologia
 • Jordi Dantart: Lepidopterologia
 • Francesc Esteban: Tecnologia
 • Manel Figuera: Geografia i Llengua catalana
 • Albert Garcia: Biologia
 • Jordi Garcia-Petit: Zoologia
 • Carles Gascón: Història Medieval
 • Albert de Gràcia: Meteorologia
 • Xavier Mangado: Prehistòria
 • Jordi Morera: Arqueologia i Història Antiga
 • Lluís Obiols: Història Moderna
 • Joan Carles Pereiro: Geologia
 • Alfred Pérez-Bastardas: Patrimoni
 • Gael Piguillem: Física
 • Carles Pont: Sociologia i Comunicació
 • Enric Subirats: Medicina
 • Jordi Viñas: Arquitectura