Oportunitats d'inversió 2020

Com invertir en els temps actuals

A l'estiu RECERCA'T Conferències

Dimecres, dia 12 d’agost, va tenir lloc, al Museu Cerdà de Puigcerdà, la segona de les conferències del cicle “A l’estiu, recerca’t”, que portava per títol: “Oportunitats d’inversió en el moment actual”, a càrrec d’en Joan Manel Casanovas i Albert Grau, membres d’Argenta Patrimonios.

Els ponents van explicar la situació econòmica mundial en el context de l’actual pandèmia de coronavirus i com ha variat la situació dels mercats financers en els darrers sis mesos.

També van exposar que la idea d’estalviador, a Europa i a la pràctica ha mort i que el cal fer ara és invertir, per tal d’evitar que la inflació devaluï els estalvis de la gent.

Van exposar uns quants exemples de productes financers d’inversió que són factibles per a petits i grans estalvis.

La conferència va ser seguida per nombroses preguntes per part del públic assistent.

Oportunitats d'inversió 2020
Joan Manel Casanovas i Albert Grau, durant la conferència (foto: Gael Piguillem)