Junta directiva

Segons el punt número 3 de l’Acta Fundacional de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, s’escollí la següent Junta Directiva el dia 25 d’octubre de 2008, al Museu Cerdà de Puigcerdà, per un període de quatre anys.

President: Enric Quílez i Castro
Vicepresident primer: Jordi Forcada i Nicolau
Vicepresident segon: Oriol Mercadal i Fernàndez
Secretari: Francesc Esteban i Barbero
Sots-secretari: Alfred Pérez-Bastardas
Tresorer: Alfons Mills i Munt
Sots-tresorer: Gael Piguillem i Boladeras
Vocal: Gerard Cunill i Costa
Vocal: Carlos Rodríguez
Vocal: Jordi Palomino

 

Anar a dalt