El cicle sobre les energies alternatives clou amb interessants conclusions

Conferències Jornades divulgatives Taules rodones

Dissabte, 13 de febrer, a partir de les 16 hores, va tenir lloc a la Sala de Convencions de Puigcerdà, les I Jornades sobre Energies Alternatives de Cerdanya.

Van participar-hi com a ponents: el Sr. Josep M. Piguillem, en representació de l’empresa Efiener, que ens va parlar de l’energia solar; el Sr. Iván Fernández, en representació de l’empresa Biocalor i el Sr. Antoni Carulla, en representació de l’empresa Bioenergia, que ens van parlar de la biomassa; el Sr. Joan Escuer, president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que ens va parlar de les diverses modalitats d’energies geotèrmiques; i la moderació va córrer a càrrec del periodista Guillem Lluch.

L’organització valora satisfactòriament el seguiment de l’activitat, a la que van participar activament unes quaranta persones en total, amb una mitjana d’uns trenta assistents per ponència.

Principals conclusions sobre les ponències i la taula rodona posterior

Energia solar

 1. Les plaques solars tèrmiques no són estructures d’alta tecnologia, però pot dur a engany i cal un tècnic especialitzat per instal·lar-les.
 2. L’energia solar tèrmica es pot emprar tant per calefacció com per aigua calenta, tan d’ús domèstic com per a piscines.
 3. L’energia solar tèrmica en blocs de pisos pot comportar el canvi d’hàbits (hores de dutxa, per exemple) per adaptar-se més a l’horari solar natural.
 4. Cal fer un estudi acurat per a cada instal·lació.
 5. Les plaques solars es poden instal·lar fins i tot en edificis on no han estat previstes, però millor fer-ne una planificació a priori.
 6. L’orientació de les plaques solars depèn tant del rendiment tèrmic que se¡n vulgui assolir com de l’impacte estètic sobre el paisatge.
 7. Les instal·lacions solars, mentre estiguin ven fetes i es mantinguin, s’amortitzen ràpidament i duren molts anys.

Biomassa

 1. Hi ha diferents tipus de processats de biomassa (troncs, estelles, pèl·let), de diferents tipus de fusta i obtinguts de maneres diferents (processos d’assecament in situ o no, etc).
 2. També hi ha diferents tipus i mides de calderes de biomassa, des de calderes d’ús domèstic fins a grans instal·lacions industrials.
 3. El material combustible ha de disposar d’un cert espai d’emmagatzematge i el residu sec obtingut (cendra) és mínim.
 4. L’eficiència tèrmica depèn del tipus de fusta emprada i de la humitat que contingui el combustible.
 5. L’estella sol ser més fàcil d’obtenir localment, mentre que el pèl·let necessita d’una planta processadora per obtenir-lo.
 6. Les calderes de biomassa, a diferència de les gas o d’altres combustibles fòssils, són molt segures perquè no poden explotar.
 7. Pel que fa a l’obtenció de gasos d’efecte hivernacle, la crema de biomassa es considera neutra, ja que s’alliberen els gasos que al seu dia es van fer servir per fer créixer la planta.

Energia geotèrmica

 1. N’hi ha de diferents tipus: energia geotèrmica d’alta temperatura, de baixa temperatura, pous canadencs, etc.
 2. L’energia geotèrmica d’alta energia aprofita un jaciment subterrani d’aigua en estat d’ebullició per produir energia elèctrica.
 3. L’energia geotèrmica de mitjana, aprofita jaciments d’aigua a més baixa temperatura per obtenir calor, generalment.
 4. L’energia geotèrmica de baixa energia empra el gradient tèrmic entre la temperatura de la superfície i la temperatura del subsòl per obtenir aigua calenta.
 5. Altres sistemes, com els difusors d’aire o els pous canadencs, d’origen tradicional, injecten aire fred de l’exterior a l’hivern o calent a l’estiu sota d’una construcció i el treuen canviat de temperatura per escalfar/refredar.
 6. La presència d’aqüífers subterranis o els diferents materials del subsòl poden modificar la conductivitat tèrmica del terreny i, per tant, el rendiment tèrmic de les instal·lacions.
 7. És més rentable per una instal·lació d’un tub a 100 metres que dos a 50 metres. També el diàmetre dels tubs modifica el rendiment tèrmic.
 8. Espanya es troba a la cua de la Unió Europea en instal·lacions geotèrmiques, encara que és tan bon lloc com qualsevol altre de la Unió per fer explotacions d’aquest tipus.

Consideracions generals

 1. És molt important que les cases estiguin correctament aïllades térmicament, especialment a la Cerdanya, on els hiverns són relativament rigorosos i les pèrdues en escalfament de les llars poden ser importants.
 2. Caldria fer servir l’energia solar passiva en el correcte disseny de les cases: orientació, tamany de les finestres, distribució de les estances, angles de les teulades, etc.
 3. És molt més fàcil integrar energies alternatives en el disseny de la casa si això es fa a priori, és a dir, abans de construir la casa.
 4. Les diferents energies alternatives no són mútuament excloents.
 5. Cal un estudi energètic previ abans de decidir-se per un tipus d’instal·lació o un altre.
 6. L’estalvi i l’ús racional de l’energia és una de les principals solucions per combatre el malbaratament energètic i per reduir les factures en calefacció o aire condicionat.

Escriu el teu comentari