Joan Pujol

Present i futur de l’economia cerdana segons Joan Pujol

A l'estiu RECERCA'T Conferències

Ahir dimecres, dia 4 d’agost, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, va tenir lloc la conferència: “El present i el futur de l’economia cerdana”, a càrrec de l’economista Joan Pujol.

El ponent va començar repassant el passat demogràfic i econòmic immediat de la Cerdanya a partir de dades estadístiques oficials de finals del segle XX. Després, va passar a analitzar la situació present.

Com a conclusions destacades en va extreure que el PIB per càpita de la Cerdanya és lleugerament inferior del de la mitjana de Catalunya; que el sector serveis té un pes similar al d’altres comarques veïnes, però que en canvi la principal diferència és que tenim un sector industrial petit i una construcció desproporcionadament gran.

També va mostrar una piràmide poblacional actual de la Cerdanya, en forma de pagoda, on s’aprecia clarament que aviat tindrem problemes de població envellida.

Analitzant en detall la situació econòmica actual i del futur immediat, va explicar que tenim una estacionalització del turisme que ens perjudica, així com un parc immobiliari, tant de compra com de lloguer, que dificulta que joves i altres persones que vulguin establir-se a la comarca per treballar, puguin fer-ho.

Joan Pujol
El ponent, Joan Pujol i Gay, durant la conferència (foto: Francesc Esteban).

Com a apostes de futur, va dir que caldria posar totes les administracions locals i nacionals a treballar plegades, per desenvolupar una certa indústria de base agropecuària i forestal, apostar per fer possible que s’instal·lin a la comarca centres d’investigació o de tipus esportiu i facilitar l’accés a l’habitatge a la gent treballadora i jove.

La conferència, seguida per nombrós públic, va anar seguida per un animat debat i força preguntes per part dels assistents.