Guillem Lluch

FÒRUM CERDANYA: Estem ben informats els cerdans? – Conclusions

Fòrum Cerdanya

Dissabte, 18 de setembre, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, a les 18 hores, va tenir lloc una nova edició del Fòrum Cerdanya, organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya, amb el títol: “Estem ben informats els cerdans?”, on es tractaren qüestions com la quantitat i la qualitat dels mitjans de comunicació cerdans o que informen sobre la Cerdanya, els problemes per exercir la professió de periodista a la comarca o com ens tracten els grans mitjans de comunicació des de la distància.

Hi varen participar en aquesta edició, Josep Maria Teignier, responsable de Ràdio Pirineus, Laurent Leygue, professor de català del Lycée de Font-romeu i responsable d’una pàgina web on es donen notícies de la Cerdanya en francès i en català i Guillem Lluch, periodista i corresponsal de Catalunya Ràdio i de Televisió dels Pirineus a la Cerdanya. Va moderar el debat, el president del GRC, Enric Quílez.

Les principals conclusions del debat varen ser les següents:

  1. Els cerdans estan prou ben informats, si ho volen, ja que disposen de premsa, premsa gratuïta, ràdio, televisió i mitjans digitals on surt diàriament informació de la comarca. Es va precisar, però, que la Baixa Cerdanya té més mitjans de comunicació que tracten d’ella que no pas l’Alta Cerdanya i Capcir, que en té molts menys.
  2. Una altra qüestió és si els cerdans volen estar informats d’allò que passa a la comarca. L’opinió general dels participants al debat va ser que no, que els cerdans “passen” bastant d’allò que succeeix a la comarca, especialment si no passa al seu poble o al seu carrer, potser com a conseqüència del caràcter tancat dels cerdans.
  3. Sobre si els mitjans de comunicació de fora de la comarca ens tracten adequadament, llevat d’alguna excepció, el sentir general és que no, que a menys que passi una gran desgràcia o un  fet social molt rellevant, els mitjans massius de fora de la comarca, especialment els centrats a les grans ciutats, ens ningunegen força, tant pel que fa a la premsa, la ràdio -on potser es nota menys-, com a les televisions.
  4. Algun dels ponents va reivindicar que a la comarca hi hagués una delegació de TV3, com passa a les comarques veïnes o, com a mínim, que les delegacions de les comarques properes cobrissin les notícies que passen a la Cerdanya.
  5. Respecte de les opcions de futur, els debatents van rebutjar per massa cara una televisió transfronterera, ja que tot i que hi ha una certa voluntat política de crear-ne una, els números “canten” i no la fan factible. A més a més, estaria el problema de la llengua, ja que la major part dels altcerdans i capcinesos no parlen el català.
  6. Els participants van estimar que el futur són els mitjans digitals (Facebook, Twitter, blocs, webs de notícies) en convivència amb els mitjans tradicionals actuals (televisió, ràdio i premsa escrita).


 

Escriu el teu comentari