Presentació del llbre 100 coses que cal saber sobre la IA

100 coses que hem de saber de la Intel·ligència Artificial

Presentacions de llibres

Dissabte, 10 de febrer, a les 19 hores, es va fer, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, la presentació del llibre: “100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial”, de Ramon López de Mántaras i Badia.

L’autor va glossar diferents aspectes del llibre, la seva gènesi i la seva experiència personal en els orígens del món de la investigació de la intel·ligència artificial. Creu que els mitjans de comunicació exageren notablement en les notícies que donen sobre aquesta matèria i que hi ha un cert sensacionalisme que aclapara la gent i que la desinforma i, fins i tot, l’espanta innecessàriament.

Va posar diversos exemples sobre usos pràctics beneficiosos de la intel·ligència artificial, com la detecció de patologies mèdiques o el desxiframent de llengües antigues.

També va cridar l’atenció en els mals usos que es poden fer dels algoritmes d’intel·ligència artificial, especialment els relacionats amb el deep learning, pels biaixos que poden contenir, tant els models computacionals com les dades mateixes. Finalment, va atendre les nombroses preguntes formulades pel públic assistent. Va concloure que és molt difícil que a curt termini es desenvolupin éssers intel·ligents artificials, almenys sobre la base del silici.

Enric Quílez i Ramon López de Mántaras
Enric Quílez, president del GRC i Ramon López de Mántaras, autor del llibre (foto:
Gael Piguillem).

Ramon López de Mántaras i Badia és professor d’investigació (emèrit) del CSIC a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA), del qual fou director. Pioner en la investigació de la intel·ligència artificial a Espanya i Catalunya. Investiga en intel·ligència artificial (IA) des del 1975. És enginyer en Electrònica per la Universitat de Mondragón, doctor en Física per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa, màster en Informàtica per la Universitat de Califòrnia-Berkeley (EUA) i doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i ha rebut, entre d’altres, el Premi Nacional d’Investigació.