Grup de la sortida per anar a veure papallones

Sortida per veure papallones a la muntanya d’Alp

Sortides

Dissabte, dia 22 de juliol, a les 9:30 hores, va tenir lloc una sortida per anar a veure papallones. Es va sortir des de la part baixa d’Alp i es va arribar fins a Roca Castellana i la sortida va ser guiada pels experts en lepidòpters Jordi Dantart i Pep Monterde.

Tot i que darrerament s’ha observat experimentalment una important davallada en el nombre d’insectes i, per tant, de papallones, en tot el món, a causa de la pèrdua d’hàbitats, l’ús indiscriminat d’insecticides i per les conseqüències del canvi climàtic, la sortida va anar molt bé i es van poder observar moltes papallones, tant en nombre d’exemplars com d’espècies.