Èxit de la taula rodona sobre l’energia a Cerdanya

Taules rodones

Dissabte, 28 de novembre, a les 18:00 hores, tingué lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la Taula Rodona que porta per títol “Les energies alternatives a la Cerdanya”, dins del marc del I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès. Hi varen assistir unes 60 persones.

Els ponents van ser: Àlex Almazán (Especialista en projectes de cogeneració), Oliver Hansmann (Arquitecte), Josep Maria Piguillem (Especialista en projectes d’instal•lació d’energia solar), Francesca Famades (Enginyera forestal del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) i Guillem Lluch (Periodista i moderador).

Un moment de la taula rodona.
Un moment de la taula rodona.

Al llarg de la Taula Rodona es tractaren diversos temes relacionats amb les energies alternatives i s’arribaren a les següents conclusions:

  • Cal estudiar cada cas concret per determinar si en una instal•lació determinada s’ha d’instal•lar una o altra energia.
  • A la Cerdanya encara hi ha molt camí per recórrer pel que fa a les energies alternatives, tot i que és força puntera en calderes de biomassa.
  • Els boscos cerdans podrien abastir un important sector de biomassa comarcalment, tot i que seria insuficient per cobrir totes les necessitats energètiques de la Cerdanya.
  • Pel que fa a l’energia elèctrica, la Cerdanya continuarà abastint-se d’energies tradicionals.
  • L’energia solar té a la Cerdanya un camp interessant per desenvolupar-se, degut a la gran quantitat d’hores de sol de què disposa, per la seva orientació est-oest i per la meteorologia favorable.
  • Per determinats desenvolupaments, com per exemple per l’Hospital Transfronterer, seria interessant fer un estudi energètic i una opció viable seria un projecte de cogeneració, que facilités energia elèctrica al centre i calefacció i aigua calenta, tant a l’Hospital com al barri que es construís al seu voltant.
  • A part de l’energia solar, la cogeneració o la biomassa, n’hi ha d’altres que també poden ser interessants a la comarca, com les minicentrals hidràuliques o bé la geotèrmica.
  • La millor manera de tenir energia és no consumir-la innecessàriament. Per això, és fonamental que es canviïn els criteris de construcció i es pensin els edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. El millor és estalviar.

Escriu el teu comentari