Papaver alpinum

Bases del VII Concurs de fotografia Esteve Sais – Vila de Llívia

Premi Esteve Sais

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llívia convoquen el VII Concurs de Fotografies de Flora Cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya.

Bases:

 • Podrà participar qualsevol persona major d’edat.
 • El tema de les fotografies serà: flors naturals de Cerdanya. No s’acceptaran varietats cultivades o de jardí.
 • Es valorarà tant la qualitat de la fotografia, com la bellesa i la raresa de la flor.
 • Les fotografies hauran d’haver estat realitzades a la Cerdanya, al Capcir o al Baridà.
 • Les obres necessàriament seran inèdites i no poden haver estat mai premiades en altres concursos.
 • Es podrà presentar un màxim de 3 fotografies, de les quals n’ha de ser l’autor.
 • La fotografia haurà de presentar-se en format jpg, amb un mínim de 2000 píxels el costat curt.
 • Juntament amb la fotografia, s’adjuntarà un fitxer de text on hi figurarà el pseudònim, el títol de la fotografia i l’espècie de la flor i el lloc on s’ha pres la fotografia, les dades de l’autor, telèfon de contacte, adreça i correu electrònic de contacte.
 • Les fotografies, juntament amb el fitxer de text amb les dades s’hauran de trametre al correu electrònic grup@recercacerdanya.org, abans de l’11 d’agost de 2023.
 • El jurat estarà format per un nombre senar de persones qualificades vinculades al món de la botànica i de la fotografia, que decidiran per majoria dels vots emesos.
 • El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis del 41è Concurs de Rams de Flors de Muntanya, a la Sala Teatre del Poliesportiu de Llívia, el dia 15 d’agost de 2023, a les 17.00 h.
 • S’estableixen tres premis, de 150 €, 100 € i 50 €, que no poden recaure en un mateix autor.
 • El jurat, si així ho creu oportú, podrà declarar un o més premis deserts.
 • Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis, perquè puguin preparar la seva assistència a l’acte de lliurament, que serà obligatòria si volen obtenir el premi.
 • L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament de l’arxiu o pèrdua.
 • L’organització disposarà del dret de publicació i exposició de les fotografies premiades (exposicions, revistes, conferències, etc.), esmentant-ne el nom dels autors, sempre que no sigui amb ànim comercial.
 • Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu del Premi i no seran retornades.
 • Les resolucions del Jurat són inapel·lables.
 • Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat envers les imatges presentades. Cada autor/a es fa responsable dels potencials drets d’imatge.
 • Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’organització.
 • En cas que l’organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, una fotografia no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, l’autor serà desqualificat.
 • La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.
Papaver alpinum
Fotografia guanyadora del premi Esteve Sais 2022: Papaver alpinum, de Pep Monterde.