Trofeu Premi Sebastià Bosom - Vila de Puigcerdà

Bases del Premi Sebastià Bosom – Vila de Puigcerdà 2016

Premi Sebastià Bosom

El Grup de Recerca de Cerdanya convoca els Premi Sebastià Bosom – Vila de Puigcerdà a treballs de recerca de batxillerat amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants en la realització de treballs que versin de manera general sobre Cerdanya i d’incrementar-ne els vincles amb la comarca.

A tal efecte es fan públiques les següents BASES (descarregar bases en format PDF):

 

 1. Poden participar-hi tots els alumnes de batxillerat, de Catalunya i la resta de l’estat espanyol o curs equivalent d’Andorra i França, de qualsevol nacionalitat.
 2. Els treballs que es presentin han de ser rigorosament originals, no haver estat mai presentats a aquest guardó, han d’haver estat realitzats durant el curs actual i ajustar-se a tot l’establert en aquestes BASES.
 3. Els treballs presentats poden estar fets individualment o en grup.
 4. Només podran presentar-se al Premi Sebastià Bosom aquells treballs que versin d’una manera general sobre Cerdanya en qualsevol àmbit o temàtica (ciència, tecnologia, medi natural, història, patrimoni, tradicions, art, llengua, etc.) i estiguin redactats en català o castellà.
 5. Els autors dels treballs presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. El premi serà atorgat per majoria de vots per un jurat qualificat, podrà ser dividit. Si la qualitat dels treballs rebuts fos considerada insuficient pel jurat, el premi podrà ser declarat desert.
 6. Els treballs podran remetre’s fins el dia 15 de juliol de 2016. S’admetran tots els treballs que arribin després d’aquesta data, però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior per correu o missatgeria. També es poden entregar en mà a les instal·lacions del Museu Cerdà.
 7. Els participants han d’enviar/portar un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del treball i el nom de l’autor, així com amb el nom del guardó: Premi Sebastià Bosom al Treball de Recerca. Aquest paquet haurà de contenir:
  1. 1 còpia del treball en paper i una còpia del treball en pdf (presentada en un CD/DVD).
  2. 1 sobre tancat que contingui: sinopsi del treball de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport de l’autor o autors del treball. Tot aquest material s’haurà d’enviar en paper.
  3. Certificat conforme estudia un curs de batxillerat o curs equivalent emès per l’escola o institut.
 8. Els treballs hauran de remetre’s a:
Premi Sebastià Bosom – Grup de Recerca de Cerdanya
Museu Cerdà
C/ Higini de Rivera núm. 4
17520 Puigcerdà (Girona)
 1. El jurat estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural, científic i acadèmic escollides per l’Organització, llur decisió serà inapel·lable. El jurat serà presidit pel President del Grup de Recerca de Cerdanya.
 2. Els participants eximeixen a l’Organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.
 3. Els guanyadors de les diferents categories seran avisats abans del dia 21 d’agost de 2016, per a que puguin preparar la seva assistència al sopar d’entrega de premis. L’assistència dels guanyadors o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a l’entrega, el premi es declararà desert o bé l’organització es reserva el dret de lliurar el premi al següent classificat.
 4. L’Organització únicament abonarà les despeses del sopar de després de l’entrega dels premis del guanyador i de dos acompanyants.
 5. Els premiats es comprometen a que en posteriors edicions del treball, figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen a l’Organització l’ús d’extractes per a la promoció i publicitat del guardó en futures edicions. El guanyador gaudirà, si ho desitja, d’una conferència dins del cicle “Joves Investigadors”, que promou el Grup de Recerca de Cerdanya, per tal d’explicar el contingut del seu treball. També tindrà la possibilitat de publicar un article a les revistes que edita l’associació (Ker i Querol) versant sobre el contingut del treball i a la realització d’una exposició al Museu Cerdà
 6. Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web.
 7. Tots els treballs rebuts passaran a formar part del fons de documentació de l’Organització, que no retornarà  cap dels exemplars als seus autors en cap cas.
 8. La participació al Premi Sebastià Bosom implica l’acceptació i conformitat de totes les bases.
 9. S’estableixen els següents premis:
  • Premi Sebastià Bosom al treball de recerca de batxillerat: 500 €, trofeu commemoratiu i un lot de llibres.
  • Menció honorífica al treball de recerca de batxillerat: 250 €, diploma commemoratiu i un lot de llibres.

L’organització es reserva el dret de, en cas d’empat tècnic, repartir de manera equànime la dotació econòmica dels premis entre les treballs premiats.

Els premis estan patrocinats per l’Ajuntament de Puigcerdà i pel Grup de Recerca de Cerdanya.

 

 

Trofeus Premi Sebastià Bosom - Vila de Puigcerdà
Trofeus Premi Sebastià Bosom – Vila de Puigcerdà