Taules rodones

Jornades de debat sobre temes d’actualitat amb la presència de reconeguts personatges del món polític, social, econòmic i cultural.

El cicle sobre les energies alternatives clou amb interessants conclusions

Dissabte, 13 de febrer, a partir de les 16 hores, va tenir lloc a la Sala de Convencions de Puigcerdà, les I Jornades sobre Energies Alternatives de Cerdanya.

Van participar-hi com a ponents: el Sr. Josep M. Piguillem, en representació de l’empresa Efiener, que ens va parlar de l’energia solar; el Sr. Iván Fernández, en representació de l’empresa Biocalor i el Sr. Antoni Carulla, en representació de l’empresa Bioenergia, que ens van parlar de la biomassa; el Sr. Joan Escuer, president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que ens va parlar de les diverses modalitats d’energies geotèrmiques; i la moderació va córrer a càrrec del periodista Guillem Lluch. (més…)

La taula sobre el patrimoni clou el I Cicle de Taules Rodones del GRC

Els participants a la taula rodona

Dissabte,  12 de desembre, a les 18:00 hores, va tenir lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la Taula Rodona que porta per títol “Una comarca d’esquenes al seu patrimoni?”, cloent el I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès amb l’assistència d’unes 40 persones. L’acte comptà amb la presència de l’Il·lustre Batlle de Bolvir, Sr. Bartomeu Baqué; el President de l’Institut d’Estudis Ceretans i advocat, Sr. Tomàs Torrent; el reconegut escriptor i excursionista, Sr. Manel Figuera; i el periodista Sr. Guillem Lluch, que actuarà de moderador de la taula. Les principals conclusions de la taula rodona van ser:

 1. Els cerdans solen conèixer, en general, molt menys el seu patrimoni que la gent que ve de fora, els quals, en teoria, vénen atrets per aquest patrimoni, sigui natural o de qualsevol altre tipus.
 2. Pel general, els cerdans no s’acaben de creure que el seu patrimoni sigui prou important i no el valoren especialment, tot i que hi ha algunes honroses excepcions. El món cultural i patrimonial sol ser cosa relativament marginal. Tots els sectors han de contribuir a la difusió del patrimoni: els pares, l’escola, els polítics, les associacions…
 3. Al medi natural se li apliquen, tot sovint, dues polítiques oposades i extremes: en ocasions la protecció és tan gran que el medi esdevé impenetrable i no s’hi poden realitzar cap tipus d’activitats i en altres ocasions no existeix cap protecció i allò acaba essent un campi-qui-pugui.
 4. El medi natural no sol ser un ham turístic. Una altra cosa és el paisatge, que sí que es ven com a reclam per atraure turistes. Però el medi natural en si mateix -la flora, la fauna, etc- solen ser poc coneguts i poc valorats pels cerdans.
 5. La llengua cerdana possiblement acabarà essent absorbida per les formes estàndard de la llengua catalana.
 6. L’explotació racional del patrimoni natural, arquitectònic i etnològic de la Cerdanya pot esdevenir -ha d’esdevenir- una alternativa a mig i llarg termini de l’actual model econòmic basat únicament en la construcció.
 7. Calen més hotels i menys segones residències. Els hotels atreuen turistes, mentre que la major part de les segones residències atreuen visitants ocasionals, que no es poden considerar strictu senso com a turistes.
 8. Hi va haver disparitat de valoracions sobre el futur del patrimoni: des dels que creien que aquest s’anirà degradant i perdent, fins els que opinaven que s’acabaria per regular i protegir molt més que a l’actualitat.

El futur del patrimoni cerdà a debat

Dissabte,  12 de desembre, a les 18:00 hores, tindrà lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la Taula Rodona que porta per títol “Una comarca d’esquenes al seu patrimoni?”, cloent el I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès.

L’acte comptarà amb la presència de l’Il·lustre Batlle de Bolvir, Sr. Bartomeu Baqué; el President de l’Institut d’Estudis Ceretans i advocat, Sr. Tomàs Torrent; el reconegut escriptor i excursionista, Sr. Manel Figuera; i el periodista Sr. Guillem Lluch, que actuarà de moderador de la taula.

I es tractaran les següents qüestions:

 1. Els cerdans valoren el patrimoni natural, arquitectònic, cultural, etc. que tenen? O el valoren més els visitants? Quin creieu que serà el futur del patrimoni cerdà? Es degradarà?
 2. Per què, en general, el patrimoni natural es protegeix poc si es fa servir com a principal ham turístic? Qui ha de posar en valor aquest patrimoni respecte dels cerdans? L’escola? Els pares? Les institucions públiques?
 3. S’ha de preservar el patrimoni cultural o és cosa del passat? L’explotació racional del patrimoni pot servir per desenvolupar un model econòmic alternatiu al del “totxo” o són incompatibles?

Èxit de la taula rodona sobre l’energia a Cerdanya

Dissabte, 28 de novembre, a les 18:00 hores, tingué lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la Taula Rodona que porta per títol “Les energies alternatives a la Cerdanya”, dins del marc del I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès. Hi varen assistir unes 60 persones.

Els ponents van ser: Àlex Almazán (Especialista en projectes de cogeneració), Oliver Hansmann (Arquitecte), Josep Maria Piguillem (Especialista en projectes d’instal•lació d’energia solar), Francesca Famades (Enginyera forestal del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) i Guillem Lluch (Periodista i moderador).

Un moment de la taula rodona.

Al llarg de la Taula Rodona es tractaren diversos temes relacionats amb les energies alternatives i s’arribaren a les següents conclusions:

 • Cal estudiar cada cas concret per determinar si en una instal•lació determinada s’ha d’instal•lar una o altra energia.
 • A la Cerdanya encara hi ha molt camí per recórrer pel que fa a les energies alternatives, tot i que és força puntera en calderes de biomassa.
 • Els boscos cerdans podrien abastir un important sector de biomassa comarcalment, tot i que seria insuficient per cobrir totes les necessitats energètiques de la Cerdanya.
 • Pel que fa a l’energia elèctrica, la Cerdanya continuarà abastint-se d’energies tradicionals.
 • L’energia solar té a la Cerdanya un camp interessant per desenvolupar-se, degut a la gran quantitat d’hores de sol de què disposa, per la seva orientació est-oest i per la meteorologia favorable.
 • Per determinats desenvolupaments, com per exemple per l’Hospital Transfronterer, seria interessant fer un estudi energètic i una opció viable seria un projecte de cogeneració, que facilités energia elèctrica al centre i calefacció i aigua calenta, tant a l’Hospital com al barri que es construís al seu voltant.
 • A part de l’energia solar, la cogeneració o la biomassa, n’hi ha d’altres que també poden ser interessants a la comarca, com les minicentrals hidràuliques o bé la geotèrmica.
 • La millor manera de tenir energia és no consumir-la innecessàriament. Per això, és fonamental que es canviïn els criteris de construcció i es pensin els edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. El millor és estalviar.

El futur energètic ceretà a debat

Dissabte,  28 de novembre, a les 18:00 hores, tindrà lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la Taula Rodona que porta per títol “Les energies alternatives a la Cerdanya”, dins del marc del I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès.

Els ponents seran: Àlex Almazán (Especialista en projectes de cogeneració), Oliver Hansmann (Arquitecte), J. M. Piguillem (Especialista en energia solar i biomassa) i Guillem Lluch (Periodista i moderador).

Es tractaran els temes següents:

– Quin tipus d’energies són més adients pel desenvolupament de la comarca de la Cerdanya? – Les energies alternatives tenen futur a la Cerdanya? Hi ha interès per elles? – L’estalvi energètic i les noves tecnologies de la construcció tenen implantació a la Cerdanya? – Les energies alternatives tenen algun aspecte fosc, també? – En un àmbit més global, l’energia nuclear pot ser una solució per combatre les emissions de CO2 a l’atmosfera? – Com serà la Cerdanya energèticament parlant d’aquí a vint anys?

L'estat del català a la Cerdanya a debat

Dimecres, dia 21 d’octubre, a les 19h, va tenir lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà una Taula Rodona que portava per títol: “L’estat actual del català a la Cerdanya”. Hi van assistir unes 30 persones, entre les quals hi havia un destacat grup de persones de l’Alta Cerdanya.

Els ponents van ser:

– M. Àngels Terrones, directora de la Biblioteca “Comtat de Cerdanya”.

– Manel Figuera, responsable a la Cerdanya del Consorci de Normalització Lingüística.

– Àngels Piguillem, mestra de primària del CEIP Alfons I de Puigcerdà.

– Guillem Lluch, periodista i moderador de la Taula Rodona.

Els ponents van mostrar un moderat optimisme per l’estat del català a la Baixa Cerdanya, tot i que amb reserves, mentre que van detectar més problemes a l’Alta Cerdanya, on el català no té estatus legal de llengua oficial i és considerada en general com una llengua de segona per bona part de la pròpia població. També van expressar la seva opinió sobre la importància que existeixin mitjans de comunicació de qualitat en català, tant pel que fa al sector escrit com per l’audiovisual.

Un moment de la taula rodona al Museu Cerdà de Puigcerdà

Pel que fa a la immigració, tots van coincidir que els nens immigrants aprenen ràpidament el català, sense problemes, especialment els provinents dels països de l’est, mentre que els pares tenen més problemes o no consideren que aprendre el català sigui una tasca prioritària. Tot i així, es va destacar que de vegades hi ha més resistències al català entre la població immigrada d’altres indrets de l’estat espanyol que no per part dels marroquins, dels procedents dels països de l’est o fins i tot dels llatinoamericans.

Sobre el dialecte cerdà es va considerar pràcticament extingit, llevat potser d’alguna persona d’avançada edat de fora de l’àrea d’influència de Puigcerdà. En aquest sentit hi ha influït seriosament en la seva desaparició (a la Baixa Cerdanya) l’homogeneïtzació dels mitjans de comunicació que empren només el dialecte barceloní i del canvi de la dinàmica econòmica de la comarca, molt lligada al turisme barceloní. Finalment, els ponents es van mostrar moderadament optimistes respecte del futur del català, tot i les mancances.

El debat sobre la Grip A(H1N1) extreu interessants conclusions

Un moment de la taula rodona sobre la Grip A

Dissabte dia 3 d’octubre de 2009, a les 18h, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà va tenir lloc la Taula Rodona extraordinària “La grip A(H1N1)”, organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya amb la col·laboració del Museu Cerdà i l’Hospital de Puigcerdà, amb l’assistència d’unes 30 persones. Els ponents van ser: el Dr. José Muñoz, President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Secció Alt Urgell – Cerdanya; la Dra. Francina Riu, Cap Mèdica de l’Hospital de Puigcerdà; la Dra. Susana Edo, metge d’atenció primària i especialista en homeopatia; la Sra. Núria Hernández, cap d’Infermeria de l’Hospital de Puigcerdà i el Sr. Guillem Lluch, moderador, periodista i membre del GRC.

La Taula Rodona va començar amb les exposicions de la Dra. Riu i del Dr. Muñoz, que van donar pas al debat en si, on s’hi van tractar múltiples qüestions. Les principals conclusions extretes de les nombroses intervencions van ser les següents:

 1. Es preveu que un 60% dels casos de grip siguin de la soca estacional A(H3N2) i un 35% de la soca A(H1N1).
 2. La grip estacional és més virulenta que no pas la grip A, que en molts casos pot ser fins i tot asimptomàtica, és a dir, que hom la pot passar sense adonar-se’n.
 3. En principi les vacunes són segures, tot i que els estats han eximit de responsabilitat legal als laboratoris que les han fabricades. La vacuna porta un additiu que estimula la resposta immunitària del cos humà, en unes concentracions molt superiors a la d’anteriors vacunes de la grip, segons reconeix l’OMS i en pot augmentar les reaccions i efectes secundaris.
 4. Són susceptibles de vacunació de la grip A els grups de risc, especialment gent obesa, gent amb problemes respiratoris i embarassades i també els diabètics. En canvi, la gent major de 65 anys sembla que té una certa memòria immunitària per haver passat de joves una grip similar a aquesta. En canvi, la gent gran sí que s’hauria de vacunar de la grip estacional. No hi ha consens pel que fa a la vacunació massiva ni a la idoneïtat de vacunar les embarassades.
 5. La gent no ha de prendre fàrmacs contra la grip, com el Tamiflu, ja que no són suficientment efectius en casos lleus i podrien crear resistències. En teoria aquest fàrmac no es ven a les farmàcies espanyoles, però es pot aconseguir a Andorra. Els facultatius l’administren en quadres greus als hospitals.
 6. Rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors de paper i mantenir una bona higiene general disminueixen en un 50% les possibilitats de contagi de la grip.
 7. S’han exagerat mediàticament els efectes adversos de la grip A. L’any passat va morir molta més gent per culpa de la grip estacional que no pas enguany de la grip A(H1N1), que sembla ser menys virulenta que la soca estacional del virus de la grip (H3N2).
 8. Es considera excessiva la vacunació massiva anunciada pel Govern Espanyol xifrada entre el 40% i el 60% de la població.

Taula rodona i conferència informativa sobre la Grip A a Puigcerdà i Llívia

Com cada any la campanya de la Grip comuna comença el dia 1 d’octubre i acaba l’1 de desembre. Enguany, amb l’aparició de la pandèmia de Grip A(H1N1), l’estat d’alarma i preocupació de la població pot arribar a límits insospitats. El pànic i l’exageració feta per autoritats i mitjans pot arribar a provocar el caos? Estem preparats logísticament per la pandèmia? És prou segura la vacuna? Em vacuno o no? Quin ha estat el paper de les autoritats i com s’hi ha respost? Hi ha alguna manera de prevenir-la? Quina serà la incidència entre la població?

El Grup de Recerca de Cerdanya, pioners en aquest sentit i sempre atent a les actuals problemàtiques socials, vol donar un pas endavant i organitzar un cicle d’informació, debat i reflexió sociosanitària sobre la Grip nova o A(H1N1) a diversos punts de la comarca de la Cerdanya. Amb la col·laboració de l’Hospital de Puigcerdà, ambdues activitats tindran la presència de destacats facultatius del ram que informaran sobre les darreres novetats i indicacions sociosanitàries i debatran àmpliament sobre els principals aspectes que presenta aquesta mediàtica pandèmia.

 • TAULA RODONA INFORMATIVA SOBRE LA GRIP A (H1N1) A PUIGCERDÀ

3 d’octubre de 2009 18:00 h Sala de convencions del Museu Cerdà

 • CONFERÈNCIA CONCLUSIONS DE LA TAULA RODONA SOBRE LA GRIP A(H1N1) A LLÍVIA

7 d’octubre de 2009 20:00 h Sala d’actes de l’Ajuntament de Llívia

Les tecnologies d'avantguarda damunt la taula de debat del Grup de Recerca

Els ponents de la taula rodona "Creiem en les noves tecnologies?

Dissabte, 26 de setembre, a les 18:00h, va tenir lloc a la Sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la taula rodona “Creiem en les noves tecnologies?”, dins del marc del I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès. La taula, moderada per l’Enric Quílez, President del Grup de Recerca de Cerdanya, comptà amb la presència de Rogeli Martí (Empresari i Informàtic), Alfons Mills (Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses), Enric Subirats (Doctor en Medicina) i Josep Vivas (Doctor en Psicologia i Professor de la UOC).

Durant l’interessant debat es van tractar diversos temes: està preparada la Cerdanya per al segle XXI? Ens estem aprofitant de les noves tecnologies o hem perdut aquest tren? Creuen els cerdans en les noves tecnologies? És dur ser un pioner a la Cerdanya? Com a conclusions generals, els ponents van dir que la Cerdanya està preparada per les noves tecnologies, tot i que potser més per obligació que no pas per tenir un especial esperit pioner. També es va posar èmfasi en la manca d’infraestructures de comunicacions, sobretot de banda ampla d’internet. En aquest darrer sentit, el Dr. Subirats va dir que la telemedicina es complica moltíssim pel fet de no poder disposar d’un canal de dades amb prou ample de banda i que això hauria de ser una de les prioritats polítiques pel que fa a la millora de les infraestructures comunicatives de la comarca.

També es va debatre sobre els avantatges i els inconvenients de les xarxes socials i de l’ús creixent que estan tenint, especialment entre els joves i els adults joves, com a eina de comunicació, si bé emprades erròniament, també poden suposar un factor d’exclusió social.

La taula clogué amb un seguit de preguntes per part de la vintena de persones que, malgrat l’adversa climatologia, s’aproparen al Museu Cerdà. Aquestes versaren sobre el reciclatge del producte tecnològic i els problemes de gestió ambiental que se’n deriven, la manca d’infraestructures adients, la relació entre la creixent agressivitat i actituds violentes i les noves tecnologies o l’impacte de les xarxes socials en el lleure del jovent.

La relació entre els cerdans i les noves tecnologies, a debat

Dissabte, 26 de setembre, a les 18:00 hores, tindrà lloc a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà la Taula Rodona que porta per títol “Creiem en les noves tecnologies?”, dins del marc del I Cicle de Taules Rodones que enguany organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i el Museu Cerdà sobre temàtiques cerdanes i pirinenques d’interès. Està preparada la Cerdanya per al segle XXI? Ens estem aprofitant de les noves tecnologies o hem perdut aquest tren? Creuen els cerdans en les noves tecnologies? És dur ser un pioner a la Cerdanya? Aquestes i d’altres preguntes sobre la relació entre els cerdans i les ciències i tecnologies d’avantguarda centraran l’atenció en una interessant taula rodona.

TAULA RODONA “CREIEM EN LES NOVES TECNOLOGIES?”

 • Dissabte, 26 de setembre, a les 18h Sala de Convencions del Museu Cerdà, a Puigcerdà
 • Organitzen: Grup de Recerca de Cerdanya i Museu Cerdà (Puigcerdà)

PONENTS:

 • Rogeli Martí, Empresari i Informàtic
 • Alfons Mills, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
 • Enric Subirats, Doctor en Medicina
 • Josep Vivas, Doctor en Psicologia i Professor de la UOC
 • Enric Quílez, Moderador, President del GRC
Anar a dalt